Testowanie posadzek przemysłowych w celu zapewnienia bezpiecznej i wydajnej pracy ASRS

May 10, 2021

Zautomatyzowana wydajność magazynu Polska - Bartosz Sobowiec - General Manager w Face Consultants PolandBartosz Sobowiec, General Manager w Face Consultants, Poland, dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat świata ASRS, Automated Storage and Retrieval Systems, oraz tego, jak to wszystko się zaczyna od najważniejszego element pomyślnie zautomatyzowanego magazynu – posadzki.

Czym jest ASRS?

ASRS (ang. Automated Storage and Retrieval System) to automatyczny system składowania i odbioru. Choć większość ludzi uważa, że jest to nowe rozwiązanie, technologia ta pozostaje w użyciu od ponad 50 lat. Z biegiem czasu była stale ulepszana, znacznie zwiększając jej możliwości. Początkowo system był używany głównie do transportu ciężkich palet, jednak jego najnowocześniejsza wersja została również rozszerzona o specjalne systemy oparte na modułowych pojemnikach do przechowywania lżejszych towarów – Modular Cube Based Storage Systems.

Jak to działa?

ASRS to sterowane komputerowo systemy, które składują i odbierają produkty w centrach dystrybucji, magazynach i zakładach produkcyjnych. Sposób ich budowy oraz działania różni się w zależności od typu systemu. W przypadku rozwiązań przeznaczonych do przenoszenia ciężkich palet stosuje się regały magazynowe z wąskimi korytarzami, między którymi porusza się po metalowej szynie specjalny dźwig z wysokim masztem.

Gdy dźwig osiągnie wyznaczone miejsce, mechanizm ładunkowy porusza się w góre lub w dół masztu do poziomu, na którym przechowywany jest produkt. Następnie pobiera towar i przenosi go do miejsca przeznaczenia. W przypadku systemów przeznaczonych do przenoszenia lżejszych dóbr, towary są przechowywane w specjalnych pojemnikach ułożonych jeden na drugim, które są przenoszone z jednego miejsca na drugie przez roboty operujące na szczycie regału. To rozwiązanie eliminuje przestrzenie między regałami, ponieważ nie odbywa się między nimi żaden ruch.

Jakie są zalety korzystania z ASRS?

Dzięki ASRS przestrzeń magazynowa jest lepiej wykorzystywana niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań, zwłaszcza w porównaniu do modułowych systemów magazynowych opartych na specjalnych pojemnikach. Dzieje się tak, ponieważ systemy ASRS eliminują wolne przestrzenie między regałami, które w tradycyjnych magazynach są potrzebne do poruszania się wózków widłowych. W przypadku systemów zaprojektowanych do przenoszenia cięższych palet nie jesteśmy w stanie wyeliminować przestrzeni między regałami, jednak lepsze wykorzystanie przestrzeni można uzyskać zwiększając wysokość składowania do której standardowe wózki widłowe nie byłyby w stanie dosięgnąć.

Automatyzacja magazynu oznacza również redukcję kosztów pracy, ponieważ minimalizuje potrzebę zatrudniania operatorów maszyn. To z kolei ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, ponieważ zmniejsza ryzyko wypadków.

Oszczędza się również czas, ponieważ systemy automatyczne wykonują operacje składowania i odbioru szybciej, wydajniej i przy mniejszym ryzyku błędu.

Jak upewnić się, że Twój magazyn jest gotowy na ASRS?


Testowanie bezpiecznych i wydajnych operacji ASRS
1. Testowanie operacji ASRS

Bardzo ważnym elementem wpływającym na sukces w automatyzacji magazynu jest prawidłowe przygotowanie posadzki. Żaden system nie będzie działał poprawnie na posadzce, która nie spełnia wymagań dotyczących płaskości lub równości. Przed zainstalowaniem jakiegokolwiek automatycznego systemu magazynowania, należy ją odpowiednio zbadać, sprawdzając, czy spełnione są wymagania określone przez producenta systemu. Aby uniknąć problemów z instalacją i obsługą, sprawdzenie, czy Twoja posadzka jest gotowa na ASRS powinno zostać powierzone specjalistom w tej dziedzinie.

W Face Consultants rozumiemy parametry pracy sprzętu zrobotyzowanego i ustalimy zestaw charakterystyk wydajności pracy. Wymagania charakterystyki powierzchni takie jak określony połysk, tarcie czy mikrochropowatość również mogą zostać wyznaczone, aby zapewnić jak najlepszą wydajność.

Nasi wysoko wykwalifikowani inżynierowie mogą również sprawdzić regularność powierzchni pod kątem płaskości, równości, krzywizny czy przejść międzystopniowych.

Sprawdzanie zgodności

W razie potrzeby, Face Consultants, rozwieje wszelkie niejasności lub nieporozumienia, opracowując i uzgadniając jasną metodę sprawdzania zgodności. Należy upewnić się, że wszystkie zaangażowane strony rozumieją elementy wymagane do dostarczenia posadzki odpowiedniej dla udanego i wydajnego magazynu automatycznego.

Doświadczenie, które firma Face Consultants zdobywała przez lata, zarówno w Polsce, jak i na świecie, oraz nasz specjalistyczny, nowoczesny i niezwykle precyzyjny sprzęt pomiarowy, pomoże dokładnie określić stan posadzki. W przypadku nie spełnienia wymagań norm zwrócimy uwagę na elementy, które są potrzebne do poprawy jakości posadzki.

Wybór odpowiednich specjalistów zarówno do badań posadzek przemysłowych, jak i ich szlifowania, znacznie uprości proces wdrażania automatyzacji w Twoim magazynie.

Aby dowiedzieć się więcej i uzyskać bezpłatną poradę dotyczącą testowania posadzki magazynowej przeznaczonej dla ASRS, skontaktuj się z nami już dziś.

Bartosz Sobowiec - General Manager, Face Consultants Sp. z o.o.

Bartosz Sobowiec

Bartosz Sobowiec, po ukończeniu Politechniki Wrocławskiej i krótkiej wyprawie w świat żywności dołączył do Face Consultants z siedzibą w Wielkiej Brytanii i rozpoczął pracę na stanowisku Surveyor. Gdy pojawiła się możliwość otworzenia biura w Polsce, Bartosz awansował na stanowisko General Manager w Face Consultants Sp. z o. o.

Skontaktuj się z Bartoszem i jego zespołem już dziś.
Bartosz Sobowiec - LinkedIn
Face Consultants - LinkedIn

For Advice

Contact the experts.

Get In Touch Today

Equipment For Sale

The latest digital floor profilers for sale.

Digital floor measuring equipment for sale

Find Out More